2021

 1. Anne Herm “Rahvaloenduste ühtlustatud mikroandmed – rohkem võimalusi teadusanalüüsiks”, 16.02.2021, OKEE andmeklubi veebikonverents: Meie liikumise digitaalne jalajälg – kuidas seda ühiskonna hüvanguks kasutada?, https://youtu.be/VMJEyAx5KWk
 2. Kaja Sõstra “Registripõhine andmestik elukoha, töökoha ja õppeasutuse vahel liikumise analüüsimiseks”, 16.02.2021, OKEE andmeklubi veebikonverents: Meie liikumise digitaalne jalajälg – kuidas seda ühiskonna hüvanguks kasutada?, https://youtu.be/aT5z6iD5CPQ
 3. Siiri Silm “IMO – mobiilsusuuringuid toetav andmetaristu”, 16.02.2021, OKEE andmeklubi veebikonverents: Meie liikumise digitaalne jalajälg – kuidas seda ühiskonna hüvanguks kasutada?, https://youtu.be/mmfrUUbHuFE

2020

 1. Siiri Silm “Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) – mobiilsusuuringuid toetav ja uuenduslik ja terviklik andmetaristu”, 05.11.2020, Tartu Planeerimiskonverents, Siiri Silm_2020_Planeerimiskonverents_IMO
 2. Veronika Mooses “Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) – mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik ja terviklik andmetaristu”, 04.11.2020, SmartEnCity Tarkade Linnade Klubi virtuaalne kohtumine, IMO_kaardirakendus_2020_TarkadeLinnadeKlubi
 3. Siiri Silm “Mobiilpositsioneerimise andmed inimeste liikuvuse uurimisel“, 09.04.2020, Arenguseire Keskuse veebiseminar “Millise tuleviku toob meile inimeste liikuvusandmete kasutamine?
 4. Siiri Silm “Mobile Positioning Data for Human Mobility Studies” 13.02.2020, Intelligent transportation and logistic systems (ITS) Estonia seminar, Tartu
  Delta Centre
 5. Andrea Giudici “DrifterTrack Software Overview 2020”, https://www.youtube.com/watch?v=tr6yjccYPjw&feature=youtu.be
 6. Tiit Tammaru & Siiri Silm “Mobility Lab and mobile positioning data for studying the population in space and time” 31.01.2020, EIT Urban Mobility (www.eiturbanmobility.eu) Northern Innovation Hub seminar, Tartu
 7. Siiri Silm “Mobile positioning data for studying the population in space and time”, 20.01.2020, EIFER seminar, Karlsruhe, Germany

2019

 1. Siiri Silm “Managing big data on a national scale: Infotechnological Mobility Observatory”, 27.06.2019,  BDV PPP Summit 2019, Riga, Latvia, Siiri Silm_2019_BDV PPP_ Managing big data on a national scale Infotechnological Mobility Observatory
 2. Pilleriine Kamenjuk, Anto Aasa “Wearable sensors for mobility statistics”, 31.01.2019, Wearable_sensors_for_mobility_statistics_Kamenjuk_Aasa

2018

 1. Pilleriine Kamenjuk “Managing big data on a national scale: Infotechnological Mobility Observatory”, 28.08.2018, FuturlCT 2.0, Tallinn, Pilleriine Kamenjuk_2018_Tallinn_FuturICT2.0