ERFi projekt 2014-2020.4.01.16-0274 toetusinfo

ERFi projekt 2014-2020.4.01.16-0274 Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium

Toetuse saaja: Tartu Ülikool
Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Statistikaamet
Periood: 01.01.2017 – 31.08.2022
Toetus: 773 660 eurot
Lühikirjeldus: Kasvav ruumiline mobiilsus on üks olulistest kaasaja ühiskonna muutustest, millega seonduvad välis- ja siserände, linnastumise, ettevõtluse, ebavõrdsuse ja regionaalse arengu teemad. Ruumilise mobiilsuse uurimiseks on vaja ajakohaseid ja kvaliteetseid andmeid. IMO eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis integreerib geograafiliselt ja longituudselt erinevaid riigi statistika ja uuenduslikke infotehnoloogilisi andmeallikaid

Loe rohkem