Avaliku sektori avaandmed

Ühistranspordiregistri avaandmed

Ühistranspordiregistri avaandmed pakuvad sisendit uuringutele, mis on seotud nt ühistranspordivõrgu […]

Loe rohkem

Targa Tee avaandmed

Targa Tee avaandmed võimaldavad nt monitoorida liiklustihedust, analüüsida mobiilsust potentsiaalselt […]

Loe rohkem

Eesti hariduse infosüsteemi avaandmed

Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) avaandmeid on võimalik kasutada ühe allikana […]

Loe rohkem

Eesti spordiregistri avaandmed

Eesti spordiregistri avaandmed on vajalikud uuringutes, mis keskenduvad nt transporditeenuste […]

Loe rohkem

Ehitisregistri avaandmed

Ehitisregistri avaandmed võimaldavad uurida kombineeritult teiste andmestikega nt ligipääsu koolidele, […]

Loe rohkem

Kinnisvara tehingute statistika

Maa-ameti kinnisvaratehinguandmete alusel on võimalik analüüsida kinnisvara hinna seoseid mitmesuguste […]

Loe rohkem

Politsei- ja piirivalveameti avaandmed

Politsei- ja piirivalveameti süütegude avaandmeid saab kasutada uuringutes, milles nt […]

Loe rohkem

Eesti Avaandmete Portaal

Eesti Avaandmete Portaalis on tagatud soovijaile ligipääs avaliku sektori juurdepääsupiiranguteta […]

Loe rohkem

Tallinna avaandmed

Tallinna avaandmed hõlmavad masinloetavaid ja ligipääsupiiranguteta andmeid, mis on mõeldud […]

Loe rohkem

Tartu avaandmed

Tartu avaandmete kataloogis leidub 2020. aasta juuni seisuga ligi 20 […]

Loe rohkem
Loe rohkem