Eesti Avaandmete Portaalis on tagatud soovijaile ligipääs avaliku sektori juurdepääsupiiranguteta andmetele, mida võib nii taaskasutada kui ka jagada. 2020. aasta juuni seisuga oli portaalis avaldatud üle 700 andmekogu, millest osa sisaldab ka mobiilsuse uurimiseks vajalikke ruumiandmeid. Selliste andmebaaside temaatiline mitmekesisus on küllaltki suur, hõlmates nt:

Ruumiandmete täpsusaste on sõltuvalt andmebaasist erinev, varieerudes maakonna nimest täpse aadressi ja geograafiliste koordinaatideni.

Iga andmebaasi juurde on portaalis lisatud lühike kirjeldus, info kasutuslitsentsi, uuendussageduse, portaali lisamise ja viimase muutmise aja ja peamise teema kohta, samuti kontaktandmed.

Andmete kasutamine

 

Sisene andmebaasi

 

 

Kontakt

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium