Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) avaandmeid on võimalik kasutada ühe allikana uuringutes, mis analüüsivad nt õpilaste ja õpetajate ruumilist mobiilsust, koolitee turvalisust, koolide ligipääsetavust ühistranspordi abil, koolide rolli elukoha valimisel ning ruumilise ja sotsiaalse sideme kujunemisel elukoha ümbruskonnaga.

EHISe avaandmed hõlmavad mh infot:

  • õppeasutuste (nt registrikood, nimetus, õppekeel, omandivorm, õppevorm, õppeasutuse liik, omanik, asukoht, tegutsemise vorm, kontaktandmed);
  • õppekavade (nt registrikood, õppekava kood, õppekava liik, õppekava nimetus, õppekava suund, akrediteerimise info);
  • tegevuslubade (nt õppeasutuse nimi, registrikood, õppeasutuse tüüp, tegevusloa number, tegevusloa liik, väljastamise aeg)
  • ja õpilaste arvu kohta.

Kõrg-, kutse-, üldharidus- ja huvikoolide ning lasteaedade asukohad on esitatud nii maakonna, kohaliku omavalitsuse, asula/linnaosa kui ka aadressi täpsusega.

Vanimad andmed on lisatud aastal 2004 ning andmeid uuendatakse pidevalt. Avaandmed on allalaetavad CSV-, XML- või JSON-formaadis.

Andmete kasutamine

EHISe avaandmed on kättesaadavad API kaudu või portaalist Haridussilm.ee. API kaudu on võimalik viia läbi päringuid, järgides API kasutamise juhendit, ning portaalis Haridussilm.ee saab väljavõtteid teha visuaalse kasutajaliidese abil. Osa andmeid (nt õppeasutuste kontaktandmed, õppekavade registri väljavõte, õpilaste ja õpetajate statistika) on kättesaadavad ka ülevaatlike valmistabelitena.

 

Sisene andmebaasi

 

 

Kontakt

Haridus- ja Teadusministeerium