Eesti spordiregistri avaandmed on vajalikud uuringutes, mis keskenduvad nt transporditeenuste kasutamisele, sportimisvõimaluste ligipääsule ja kasutamisele, elanike üldistele liikumismustritele ja tõenäosusele eri paikades teiste elanikega kontakti loomiseks ning milles on uurimisprobleemist tulenevalt oluline spordiasutuste ja -rajatiste asukoht või paiknemistihedus.

Spordiregister koosneb neljast alamandmekogust:

  • spordiorganisatsioonide alamandmekogust, mis hõlmab andmeid rahvusliku olümpiakomitee, spordialaliitude, maakonna spordiliitude, spordiühenduste ja spordiklubide kohta (nt organisatsiooni nimi, registrikood, organisatsiooni liik, info Eesti Olümpiakomitee liikmesuse kohta, aadress, geograafilised koordinaadid, harrastajate arv);
  • spordikoolide alamandmekogust (nt organisatsiooni nimi, registrikood, organisatsiooni liik, info Eesti Olümpiakomitee liikmesuse kohta, aadress, geograafilised koordinaadid, harrastajate arv);
  • spordiehitiste alamandmekogust, mis sisaldab andmeid spordiobjektide ja sportimispaikade kohta (nt rajatise nimi, rajatise liik, info omaniku kohta, ehitamise aasta, geograafilised koordinaadid, aadress);
  • treenerite alamandmekogust (nt treeneri nimi, maakond ja kohalik omavalitsus, sünniaasta, kutsetunnistuse number, kutse nimetus ja kutsetunnistuse kehtivusaeg).

Osa andmeid (nt spordiorganisatsioonide tegevusandmed, spordiobjektide andmeid) tuleb andmeandjail uuendada kord aastas, paljusid (nt treenerite tööhõive ja kutse andmed) tuleb aga uuendada 30 päeva jooksul alates nende muutumisest. Andmed on esitatud XML- ja JSON-formaadis.

Andmete kasutamine

 

Sisene andmebaasi

 

 

Kontakt

Spordikoolituse ja -Teabe SA