Ehitisregistri avaandmed võimaldavad uurida kombineeritult teiste andmestikega nt ligipääsu koolidele, kauplustele, võimalikele töökohtadele, avalikele asutustele ja teenustele kasutades eri transpordiliike, uurida elukohavalikut lähtuvalt erinevate asutuste lähedusest, uurida elustiilist tulenevat mobiilsust eri piirkondades jne.

Ehitisregistri avaandmed sisaldavad infot ehitiste aadressi, kasutusotstarbe (nt koolimaja, toidukauplus, büroohoone), osade (nt korterid), ruumikujude koordinaatide, sissepääsude koordinaatide, tehniliste näitajate (nt soojusallika liik), ehitus- ja kasutusloa, energiamärgiste ja seotud katastriüksuste kohta.

Ehitisregistri avaandmeid uuendatakse kord ööpäevas ning vanimad saadaolevad andmed pärinevad aastast 1994. Andmeid on võimalik alla laadida CSV-formaadis.

Andmete kasutamine

Andmetest on võimalik teha väljavõtteid nii ehitisregistri veebikeskkonnas kui ka API kaudu. Väljavõtteid avaandmetest saab tellida enda meiliaadressile, määrates eelnevalt andmete algusaja.

 

Sisene andmebaasi

 

 

Kontakt

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium