Maa-ameti kinnisvaratehinguandmete alusel on võimalik analüüsida kinnisvara hinna seoseid mitmesuguste teiste tunnustega, nagu elanike etniline päritolu, kuritegevus, ühistranspordiühendused ning ligipääs koolidele, töökohtadele, kauplustele ja muudele asutustele ja teenustele.

Kinnisvara tehingute statistika veebikeskkonnas saab teha kaht tüüpi päringuid: üldise tehingustatistika ja hinnastatistika päringuid. Üldine tehingustatistika päring võimaldab teha väljavõtteid tehinguliikide, võõrandajate, omandajate, kinnisasja sihtotstarvete, kinnistu osade, kuude, objekti liigi ja maakondade kaupa, võõrandajate ja omandajate residentsuse järgi. Hinnastatistika päringu korral saab teha väljavõtteid metsamaa, haritava maa, hoonestatud maa, hoonestamata maa ja korteriomandi tehingute kohta. Eluhoonetega hoonestatud elamumaa puhul saab teha väljavõtteid ka hoone liigi, kandekonstruktsiooni ja esmakasutusaasta järgi, korteriomandi puhul hoone kandekonstruktsiooni ja esmakasutusaasta järgi.

Kinnisvara tehingute statistika põhineb tehingute andmebaasil. Tehingute andmed pärinevad notaritelt, kel on kohustus esitada katastripidajale võõrandamistehingu õiend kümme päeva pärast tehingu tõestamist. Tehingute andmebaasi vanimad andmed pärinevad 1996. aastast. Kinnisvara tehingute statistika veebikeskkonnast on võimalik andmetabeleid alla laadida Exceli tabelitena ehk XLSX-formaadis.

Andmete kasutamine

Sisene andmebaasi

 

 

Kontakt

Maa-amet