Politsei- ja piirivalveameti süütegude avaandmeid saab kasutada uuringutes, milles nt analüüsitakse süütegusid piirkondade ja kogukondade kaupa, uuritakse laiemalt seoseid elanike üldise igapäevase mobiilsuse ning kitsamalt süütegude toimepanijate ja ohvrite mobiilsusega, samuti elukoha- või ettevõtte asukoha valikuga.

Andmebaas sisaldab andmeid kolme tüüpi süütegude kohta:

  • liiklusjärelevalve käigus avastatud süüteod (nt toimepaneku aeg, süüteo kvalifitseerimise õiguslik alus, asukoht, sh geograafilised koordinaadid, sõiduki info, rikkuja sugu, vanus ja elukoht, süüteo liik);
  • avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud varavastased süüteod (nt toimepaneku aeg, sündmuse liik, süüteo kvalifitseerimise õiguslik alus, kahjusumma, asukoht, sh geograafilised koordinaadid, süüteo liik);
  • varavastased süüteod (nt toimepaneku aeg, sündmuse liik, toimepanemise liik, valve liik, süüteo kvalifitseerimise õiguslik alus, kahjusumma, asukoht, sh geograafilised koordinaadid, sõiduki info, süüteo liik).

Avaandmed põhinevad politsei menetlussüsteemil POLIS. Vanimad andmed pärinevad aastast 2012 ja andmeid uuendatakse kord nädalas. Süütegude andmeid avaldatakse CSV-formaadis.

Andmete kasutamine

 

Sisene andmebaasi

 

 

Kontakt

Politsei- ja Piirivalveamet