Targa Tee avaandmed võimaldavad nt monitoorida liiklustihedust, analüüsida mobiilsust potentsiaalselt takistavaid tegureid, kasutada analüüsitulemusi ühistranspordivõrgu planeerimisel.

Targa Tee DATEX II andmevärava kaudu on võimalik pääseda ligi andmetele, nagu:

  • liiklusohutusega seotud andmed (nt info tee libeduse ja teele sattunud takistuste kohta);
  • liikluspiirangute andmed (nt info täielikult või osaliselt suletud teede, ajutiselt suurendatud piirkiiruse, teetööde, massipiirangute ja ümbersõitude kohta);
  • teekaamerate pildid (uuendatakse iga 10 minuti tagant);
  • teekaamerate asukohad;
  • teeilmajaamade mõõtmistulemused;
  • liiklusloendurite mõõtmistulemused;
  • teeilmajaamade ja liiklusloendurite asukohad;
  • veokiparklate asukohad.

Asukohaandmed on esitatud kas geograafilise punkti koordinaatidena (nt kiiruskaamerate asukohad) või lineaarse asukoha andmetena (nt teelõik, kus toimuvad teetööd). Enamikku andmeid uuendatakse reaalajas. Andmed on esitatud, järgides üleeuroopalist liiklusandmete edastamise standardit DATEX II.

Andmete kasutamine

Sisene andmebaasi

 

Kontakt

Maanteeamet