Jalakäijate, jalgratturite ja autojuhtide reisikäitumise mõistmiseks on tarvis läbi viia liiklusuuringuid. Liiklusuuringutest saadav statistika on vajalik teadlastele, linnaplaneerijatele ja liikuvuse kujundamises osalevatele ametkondadele. Samuti saab uuringutest saadud statistika abil võtta kasutusele meetmeid üldise liiklusohutuse parandamiseks.

Mobiilsed liiklusloendusseadmed, vastav raudvara ja tarkvara, võimaldavad operatiivselt mõõta liiklusvoogude karakteristikuid: liiklussagedus, liiklusvoo jagunemine liikleja klassidesse, kiiruste jaotus, pikivahe jagunemine jne. Seadmete paigaldus on suhteliselt hõlbus ja andmete kasutamine samuti. Seadmeid kasutatakse tavapäraste liiklusvoo parameetrite mõõtmiseks.

Seotud projektid

2019. aasta detsembris algab H2020 projekt “Finest Twins”, mille eesmärk on luua maailma esimene piiriülene targa linna tippkeskus.

Valminud uuringud

Valminud on erinevate seadmete võrdlusuuring, mille raames võrreldi mobiilse seadme Sierzega SR4 kasutamise abil saadud tulemusi statsionaarsete seadmete abil kogututega, võttes arvesse erinevaid liiklussituatsioone (liiklustihedus) ning liikumisviise (mootorsõidukid, jalgrattad, jalakäijad). Uuringu tulemusena valminud raport võrdleb mobiilsete loendusseadmete kasutustingimusi ja -tulemusi statsionaarsetega.

Andmete kasutamine

Seni on loendusseadmeid peamiselt kasutatud erinevate seadmete võrdlusuuringutes ja valideerimiseks ning üliõpilaste uurimisprojektides, kuid loendusseadmeid on võimalik kasutada ka teadus- ja/või rakendusuuringutes ning andmekorjeks, mida vajavad erinevad institutsioonid (riik, KOV-id, erasektor jms).

Seadmete kasutamine toimub  kokkuleppel seadmete haldajatega.

Kontakt

Dago AntovProfessor