2019. aasta suvel paigaldas Tallinna Tehnikaülikool projektide IMO ja SMENETE2 raames Tallinna linnakeskkonda u 900 sensorist koosneva sensorvõrgustiku, mille eesmärk on mõõta keskkonnanäitajaid, müra ja liiklustihedust. Ligikaudu kolmandik sensoritest võimaldavad tuvastada ja loendada jalakäijaid, jalgrattureid ja sõidukeid. Sensorlugemid kogutakse TTÜ IT-teaduskonna poolt hallatavasse Cumulocity IoT infosüsteemi. 2019. aasta oktoobrikuu seisuga on Cumulocity IoT infosüsteemiga liidestatud u 30 liiklussagedust mõõtvat linnasensorit, millest igaüks kogub ööpäevas mitu tuhat liiklusega seonduvat lugemit.

Seotud projektid

Targa Keskkonna Võrgutehnoloogiad (SMENETE2)

Valminud uuringud

Kaugerand, J., Ehala, J., Mõtus, L., & Preden, J.-S. (2018). Time-selective data fusion for in-network processing in ad hoc wireless sensor networks. International Journal of Distributed Sensor Networks. Tutvu uuringuga

Riid, A., Kaugerand, J., Ehala, J., Jaanus, M. and Preden, J.S., 2018, October. An Application of a Low-Cost Microwave Radar to Traffic Monitoring. In 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) (pp. 1-4). IEEE.

Peet, T. Magistritöö: „Väljakutsed tehisnärvivõrkude rakendamisel mikrokontrolleritel ARM Cortex-M näitel“.  Tutvu magistritööga

Andmete kasutamine

Hetkel toimub nii sensorvõrgu kui ka sensorandmete infosüsteemi testimine, mistõttu ei ole andmed veel avalikud ja kõigile kättesaadavad. Seetõttu võimaldatakse praegu andmetele ligipääs ainult päringu alusel.

Kontakt

Jaanus KaugerandNooremteadur