Välja on arendatud tarkvararakendus DrifterTrack, mis kasutab kaasaegseid veebiarenduse tehnikaid ja võimaldab universaalset telemeetria andmete (antud juhul meresensorid, GPS-drifterid, triivpoid) kogumist, hoiustamist lokaalselt või pilvepõhises andmebaasis ning andmetele ligipääsu. Loodud platvorm konkureerib mitmete teiste müügil olevate rakendustega, mis on kasutusel nii avalikus kui erasektoris kaug- või hajutatud seire süsteemides.  Selleks, et tagada loodud süsteemi põhifunktsionaalsus on DrifterTrack välja arendatud lähtudes järgnevatest eesmärkidest: tarkvaralahendus peab olema paindlik ja laiendatav, piisava jõudluse ja mastaapsusega ning teisaldatav.

Projekti raames soetatud triivpoidega kogutud andmed võimaldavad uurida Soome lahe pinnakihi hoovuste liikumisi ja hoovustranspordi dünaamikat.

Allikas: Novaator

Seotud projektid

Projekt “Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika” keskendub rannikutehnika ja rannikupiirkonna haldamise aspektidele, lähtudes lainetuse dünaamikast. Projekti kestus 01.01.201-31.12.2020.

Valminud uuringud

Delpeche-Ellmann, N., Kudryavtseva, N., Soomere, T. (2018), The role of nearshore slope on cross-shore surface transport during a coastal upwelling event in Gulf of Finland, Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 209, 123–135, doi: 10.1016/j.ecss.2018.03.018

Giudici, A., Kalda, J. and Soomere, T. (2018), Joint impact of currents and winds on the patch formation near the coasts of the Gulf of Finland. Journal of Coastal Research, Special Issue 85, 1156–1160, doi: 10.2112/SI85-232.1

Giudici, A., Kalda, J., Soomere, T. (2019), Generation of large pollution patches via collisions of sticky floating parcels driven by wind and surface currents. Marine Pollution Bulletin, 141, 573−585.10.1016/j.marpolbul.2019.02.039.

Andmete kasutamine

Rakenduse live-versioonis on võimalik igale kasutajale luua individuaalsed ligipääsu õigused.

Sisene rakendusse

 

Avatud lähtekoodiga rakendus on tasuta alla laaditav, installeeritav ja kasutatav personaalarvutil võimaldades distantsilt andmeid saata ning vastu võtta. Konkreetsel juhul võimaldab see, merel triivivate poide signaali vastu võtta, nende asukohta ja eelnevat teekonda kuvada ning lihtsamaid statistilisi analüüse läbi viia. Lahendusel on turvaline kaheastmeline autentimissüsteem. Selle abil on võimalik huvitatud isikutele tagada andmetele turvaline ligipääs ka distantsilt. Salvestatud andmeid hoiustatakse NMEA standardis.

Laadi rakendus alla

Kontakt

Tarmo SoomereProfessor