Ruumilise mobiilsuse andmebaas võimaldab saada adekvaatse hetkeülevaate erinevatest ruumilist mobiilsust ja transporti puudutavatest andmeallikatest ja uuringutest. Andmebaasi sisuks on erinevad transpordi, mobiilsuse, liikluse ja liikuvusega otseselt või kaudselt seotud andmed. Andmebaas koondab endas nii traditsioonilisi andmeallikaid (uuringud, ettekanded, artiklid, tudengitööd, väitekirjad, registrid, andmekogud, isikupõhised loendused) kui ka IT-põhiseid andmeallikaid (mobiilpositsioneerimise, kaamerate ja sensorite kaudu kogutud ja kogutavad andmed).

Andmebaasi eesmärk on edendada teadustööd, avaliku sektori vajadusi arvestatavat andmetaristut, ettevõtlust, rahvusvahelist koostööd, kaasates selleks erinevaid kõrgkoole ja teadusasutusi.

Andmestik võimaldab kasutajal otsida andmeallikaid ja varasemaid uuringuid just oma spetsiifilisel eesmärgil. Andmebaas sisaldab kirjeid näiteks järgmiste andmestike või uuringute parameetrite kohta:

  • nimetus ja kirjeldus;
  • koostamise aasta;
  • autor või haldaja;
  • kättesaadavus/kasutatavus;
  • muud vajalikud andmed (näiteks kontakt või link uuringu materjalidele);
  • märksõnad.

Andmete kasutamine

Sisene andmebaasi

Kontakt

Dago AntovProfessor