Ettevõtete tegevusedukuse tegurid: tootlikkus, innovaatilisus, eksport

Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks ettevõtete tegevusedukust mõjutavatest teguritest. Näited varasematest uuringutest: ekspordi ja ekspordiga alustamise seos tootlikkusega, ettevõtete innovaatilise tegevuse tegurid ja nende seos ettevõtete tegevusedukusega.

Kontakt

Jaan MassoVanemteadur