Ettevõtete tegevusedukuse tegurid: tootlikkus, innovaatilisus, eksport

Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks ettevõtete tegevusedukust mõjutavatest teguritest. Näited varasematest uuringutest: ekspordi ja ekspordiga alustamise seos tootlikkusega, ettevõtete innovaatilise tegevuse tegurid ja nende seos ettevõtete tegevusedukusega.

IMO projekti uurimistööst on välja kasvanud OECD-ga läbiviidav projekt „Industrial ecosystems and inter-firm relationships – Evidence from Estonia“ (2022-2023), kus uuritakse ettevõttevaheliste kliendi ja tarnija seoste rolli tehnoloogia ülekandumises, sealhulgas eriti seoses rohe- ja digitehnoloogiate levikuga.

Kontakt

Jaan MassoKaasprofessor