Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid uurimaks erinevate majanduspoliitilisi meetmeid (maksumuudatused, toetused). Näited varasematest uuringutest. Ettevõtete tulumaksuvabastuse uuringu raames uuriti 2000. aastal läbiviidud ettevõtte tulumaksu reformi mõju Eesti ettevõtete tegevusedukusele (likviidsusele, tootlikkusele, kasumlikkusele).

Aastatel 2019–2020 käimasolevas uuringus uuritakse ettevõtlustoetuste mõju ettevõtete ekspordivõimekusele, ellujäämisele, innovaatilisele tegevusele, tootlikkusele ja keskmisele palgale.

Kontakt

Jaan MassoKaasprofessor