Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid uurimaks erinevate majanduspoliitilisi meetmeid (maksumuudatused, toetused). Näited varasematest uuringutest:

  • Ettevõtete tulumaksuvabastuse uuringu raames uuriti 2000. aastal läbiviidud ettevõtte tulumaksu reformi mõju Eesti ettevõtete tegevusedukusele (likviidsusele, tootlikkusele, kasumlikkusele). Vaata projekti raport siin.
  • Aastatel 2019–2020 toimunud uuringus uuriti ettevõtlustoetuste mõju ettevõtete ekspordivõimekusele, ellujäämisele, innovaatilisele tegevusele, tootlikkusele ja keskmisele palgale. Vaata projekti raport siin.
  • Projektis „Alampalga mõju Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule“ (2020-2021) uuriti alampalga mõju hõivele, palkadele ja soolisele palgalõhele, ettevõtete tegevusedukusele (tootlikkus, eksport). Vaata projekti raport siin.

Kontakt

Jaan MassoKaasprofessor