Kaardirakenduses on kasutatud passiivse mobiilpositsioneerimise andmeid, mis on kogutud ja töödeldud Eestis tegutsevate mobiilsideoperaatorite poolt. Passiivse mobiilpositsioneerimise andmed on mobiilsideoperaatorite automaatselt salvestatud asukohaandmed. Kaardirakenduses on esialgu kuvatud 2017. aasta andmed, võimalusel ajaperiood pikeneb. Detailsemat kirjeldust andmete ja metoodika kohta vaata (viide Passiivse mobiilpositsioneerimise andmebaasile).

Kaardirakendus võimaldab vaadata passiivse mobiilpositsioneerimise andmete põhjal arvutatud pikaajalisi rahvastikunäitajaid eri ruumiüksuste tasandil Eestis. Rakendus on mõeldud eelkõige riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele ja teistele avaliku sektori organisatsioonidele, kes vastutavad regionaalse või piirkondliku ruumilise arengu planeerimise eest.

Andmete kasutamine

Avalikuks kasutamiseks on eeldefineeritud ruumiüksustele üldistatud agregeeritud tunnused, mis kirjeldavad olulisemaid rahvastikustatistika näitajaid. Avalikud andmed on kättesaadavad avaliku kaardirakenduse kaudu, kus saab teha ruumipäringuid, vaadata ja alla laadida kaardifaile ja andmetabeleid erinevate teemade kohta nagu koduankrud, tööaja ankrud ja pendelränne  omavalitsuste ja maakonna tasandil.

Andmestiku kasutamisel palume viidata IMO projektile (Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (2014-2020.4.01.16-0274).

Sisene rakendusse

Kontakt

Siiri SilmKaasprofessor