Rahvaloenduste (1989, 2000 ja 2011) harmoniseeritud andmestikke on võimalik kasutada mitmekülgse temaatikaga alus- ja rakendusuuringutes. Andmebaas hõlmab näiteks järgnevaid teemasid:

  • rahvastiku leibkonna- ja perestruktuurid (noorte iseseisvumine, peremudelite teisenemine, erinevad põlvkonnad);
  • ruumiline paiknemine;
  • siseränne;
  • sisserännanute profiilid ja lõimumine (päritolu, rändepõlvkonna ja elamiskestuse jms lõikes);
  • keeledemograafia (emakeele püsivus ja vahetused, eesti keele omandamine, võõrkeelte oskus);
  • eluasemetingimused ja nende muutumine.

Ühendades loenduste andmebaasidega loendusjärgsetel aastatel toimunud rahvastikusündmuste teave, on võimalik luua ka integreeritud andmebaase rahvastikuprotsesside isikupõhiseks analüüsiks.

Kasutajatel (teadlased, avaliku ja erasektori kasutajad) võimalik endale tellida valminud elementidel põhinev andmebaas, mis on vajalik kasutaja poolt püstitatud analüüsiülesande teostamiseks ning saada selle juures pädevat nõustamist.

Kontakt

Allan PuurProfessor