Tööturu-uuringud: töötajate mobiilsus, palkade tegurid ja palkade ebavõrdsus

Võimalik on kasutada detailseid suuremahulisi indiviiditaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks. Näited varasematest uuringutest: erinevad uuringud Eestis soolist palgalõhet mõjutavatest teguritest; uuringud muutustest tööjõu ametialases ja vanuselises struktuuris; uuringud majanduskriisi mõjust Eesti tööturule.

Kontakt

Jaan MassoKaasprofessor