Tööturu-uuringud: töötajate mobiilsus, palkade tegurid ja palkade ebavõrdsus

Võimalik on kasutada detailseid suuremahulisi indiviiditaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks. Näited varasematest uuringutest: erinevad uuringud Eestis soolist palgalõhet mõjutavatest teguritest; uuringud muutustest tööjõu ametialases ja vanuselises struktuuris; uuringud majanduskriisi mõjust Eesti tööturule; uuringud rahvusvahelise rände mustritest. Näited varasematest uurigutest.

EL H2020 projekt “InWeGe – Income, wealth, and gender. A study and practical web tool for understanding gender pay and pension gaps in Estonia – the country with the biggest gender pay gap in the EU.“– Vaata lisainfot siit.

Kontakt

Jaan MassoKaasprofessor