Taristu

Ruumilise mobiilsuse andmebaas

Ruumilise mobiilsuse andmebaas võimaldab saada adekvaatse hetkeülevaate erinevatest ruumilist mobiilsust […]

Loe rohkem

Rahvaloenduste ühendatud andmebaas

IMO raames on 1989., 2000. ja 2011. aasta rahvaloenduse originaaltunnustele […]

Loe rohkem

Rahvastiku longituudne andmebaas

Rahvastiku longituudset andmebaasi on võimalik kasutada rahvastikuprotsesside (sündimus, suremus, ränne, […]

Loe rohkem

Passiivse mobiilpositsioneerimise andmebaas

Passiivse mobiilpositsioneerimise andmeid on võimalik kasutada erinevateks teadus- ja rakendusuuringuteks, […]

Loe rohkem

Nutitelefoni rakenduse MobilityLog andmed

Nutitelefoni rakendust MobilityLog (endise nimega YouSense) on võimalik kasutada inimeste […]

Loe rohkem

Töötajate- ja tööandjate ühendatud andmed

Eesti Statistikaameti erinevate andmete linkimisel on loodud töötajate ja tööandjate […]

Loe rohkem

Tööotsimisportaalide andmed

Eesti suurima tööotsimisportaali CV Keskuse CV-de andmed sisaldavad detailset infot […]

Loe rohkem

E-residentsuse andmebaas

2014. aastal käivitunud e-residentsuse programm annab välisriikide kodanikele ja mitte-residentidele […]

Loe rohkem

Ettevõtete andmebaas Amadeus (Orbis Europe)

Üleeuroopaline ettevõtete andmebaas Amadeus (alates 2021 Orbis Europe) sisaldab põhjalikke […]

Loe rohkem

Liiklusvoogude videoloendussüsteem

Jalakäijate, jalgratturite ja autojuhtide reisikäitumise mõistmiseks on tarvis läbi viia […]

Loe rohkem

Linnakeskkonna sensorvõrk

2019. aasta suvel paigaldas Tallinna Tehnikaülikool projektide IMO ja SMENETE2 […]

Loe rohkem

Meresensorid

Välja on arendatud tarkvararakendus DrifterTrack, mis kasutab kaasaegseid veebiarenduse tehnikaid […]

Loe rohkem

Avaliku sektori avaandmed

Loe rohkem
Loe rohkem