Uudised

5.novembril toimuv Tartu Planeerimiskonverents toob kokku erinevad liikuvusuuringutega seotud osapooled, et arutleda, kuidas saaks inimeste liikuvusinfot planeerimisel paremini kasutada. Sessioonis „Liikuvusuuringud planeeringute alusena“ teeb Tartu ülikooli inimgeograafia vanemteadur Siiri Silm ettekande „Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) – mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik ja terviklik andmetaristu“. Räägitakse planeeringute koostamisel kasutatavatest liikuvusega seotud andmetest, tööriistadest ja portaalidest, mis on avalikult kasutatavad või teatud tingimustel kättesaadavad IMO kodulehe kaudu. Sessiooni juhivad Siiri Silm ja Veronika Mooses (Tartu ülikool).

Sessiooni “Liikuvusuuringud planeeringute alusena” esinejad

 

Ettekanded:

  • Jaanus Tamm (Tartu Linnavalitsuse projektijuht): “Liikuvusuuringute tellija vaade”
  • Ann Ideon (Hendrikson & Ko OÜ): „Mis kasu on liikuvusuuringutest üldplaneeringutes?“
  • Andra Somelar (Balti Uuringute Instituut): „Inimeste kaasamine mobiilsusplaneerimisse ja mobiilsusplaneerija tööriistakast”
  • Siiri Silm (Tartu ülikool): „Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) – mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik ja terviklik andmetaristu“

VI Tartu Planeerimiskonverents toimub veebiplatvormil WorksUp. Konverentsi peateema on „Planeerimisõigus ja ruum – 25 aastat planeerimisseadust, 100 aastat põhiseadust“.

Konverensti koduleht: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Konverentsi Facebook: https://www.facebook.com/events/224322885442739

Mobile Tartu 2020
Rahvusvaheline konverents ja doktoriseminar

29.06–1.07 2020 toimub Tartu ülikooli mobiilsusuuringute labori korraldatud rahvusvaheline konverents Mobile Tartu ja selle raames  ka ühepäevane doktoriseminar.

Seitsmendat korda toimuva konverentsi fookuses on teoreetilised, metoodilised ja empiirilised uurimused inimeste ruumilise liikumise vallas. Konverentsi raames toimuvad järgmised teemasessioonid:

  • Doktoriseminar “Mobile phone based data collection field experiment”
  • Mobile phones, travel and transportation
  • Automated Mobilities
  • Big Data for official statistics

Konverentsile on oodatud teadlased, kes tegelevad inimeste ruumilise mobiilsuse uuringutega ja mobiiliandmetega ning ka teiste valdkondade esindajad, kes teemast huvituvad.

Rohkem infot: Mobile Tartu