Teenused

Rahvastiku andmebaasid

Rahvaloenduste (1989, 2000 ja 2011) harmoniseeritud andmestikke on võimalik kasutada […]

Read more

Inimeste ruumilise paiknemise analüüs

Passiivse mobiilpositsioneerimise andmed ja detailsed GPS-andmed võimaldavad erinevaid rakendusuuringuid ja […]

Read more

Liiklusvoogude analüüs

Mobiilsed liiklusloendusseadmed võimaldavad operatiivselt mõõta erinevaid liiklusvoogude karakteristikuid ja parameetreid, […]

Read more

Majanduspoliitiliste meetmete mõjud ettevõtete tegevusedukusele

Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid uurimaks erinevate majanduspoliitiliste meetmete (maksumuudatused, toetused).

Read more

Ettevõtete tegevusedukuse tegurid

Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks ettevõtete tegevusedukust mõjutavatest teguritest.

Read more

Tööturu-uuringud

Võimalik on kasutada detailseid suuremahulisi indiviiditaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks.

Read more

Lainetuse dünaamika analüüs

GPS-toega triivimispark (kavandamine, juurutamine, jälgimine, andmetöötlus), kaugtelemeetria andmete salvestamine ja hoiustamine...

Read more
Read more