Teenused

Mobiiliandmetel põhinev rahvastikustatistika kaardirakendus

Kaardirakenduses on kasutatud passiivse mobiilpositsioneerimise andmeid, mis on kogutud ja […]

Loe rohkem

Rändekalkulaator

Uuenduslik rändekalkulaator võimaldab hinnata rände lühi- ja pikaajaliste tööturu ja […]

Loe rohkem

Rahvastiku andmebaasid

Rahvaloenduste (1989, 2000 ja 2011) harmoniseeritud andmestikke on võimalik kasutada […]

Loe rohkem

Inimeste ruumilise paiknemise analüüs

Passiivse mobiilpositsioneerimise andmed ja detailsed GPS-andmed võimaldavad erinevaid rakendusuuringuid ja […]

Loe rohkem

Liiklusvoogude analüüs

Mobiilsed liiklusloendusseadmed võimaldavad operatiivselt mõõta erinevaid liiklusvoogude karakteristikuid ja parameetreid, […]

Loe rohkem

Majanduspoliitiliste meetmete mõjud ettevõtete tegevusedukusele

Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid uurimaks erinevate majanduspoliitiliste meetmete (maksumuudatused, toetused).

Loe rohkem

Ettevõtete tegevusedukuse tegurid

Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks ettevõtete tegevusedukust mõjutavatest teguritest.

Loe rohkem

Tööturu-uuringud

Võimalik on kasutada detailseid suuremahulisi indiviiditaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks.

Loe rohkem

Lainetuse dünaamika analüüs

GPS-toega triivimispark (kavandamine, juurutamine, jälgimine, andmetöötlus), kaugtelemeetria andmete salvestamine ja hoiustamine...

Loe rohkem
Loe rohkem