Riigi isikupõhised e-andmed

1989., 2000. ja 2011. aasta rahva ja eluruumi loenduste, riiklike registrite ning riigi küsitlusuuringute andmed

Mobiiliandmed

Passiivse ja aktiivse mobiilpositsioneerimise teel saadud andmed, nutitelefonide abil kogutud andmed ja täiendavad küsitlusandmed

IMO ühtne kasutajaportaal

Mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik ja terviklik andmetaristu koondab erinevaid andmeid inimeste ruumilise mobiilsuse paremaks mõistmiseks

Kontekstiandmed

Teised andmestikud, mis on vajalikud lisatunnuste genereerimiseks mobiili- või riigiandmetel põhinevate või valdkonnaspetsiifiliste uuringute läbiviimiseks

Sensorandmed

Andur- ja sensorvõrkudest pärinevad andmed võimaldavad keskkonna, liiklusvoogude ja „targa linna“ seiret

Partnerid

Mis on Imo

Mis on IMO?

Eestis on palju häid sotsiaalteaduste andmekogusid, kuid seni ei ole neid longituudselt, geograafiliselt ja valdkondade üleselt harmoniseeritud ja integreeritud. IMO on Eesti teadustaristu teekaardi objekt, mille eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis koosneb viiest põhikomponendist.

IMO arenduste tulemusena tekib teadlastel ja riigiasutustel juurdepääs unikaalsele andmetaristule, hõlmates nii varasemalt kogutud ja avalikult kasutada olevaid andmeid kui ka uusi, täiendavaid ja varasemalt pigem piiratud ligupääsuga andmeid, mis on omavahel harmoniseeritud.

Loe rohkem

Planeeritav taristu

  • Ühendatud töötajate ja tööandjate andmestiku jätkuv arendamine.
  • Eesti ja Soome indiviiditaseme andmestike ühendamine piiriüleste migratsioonivoogude analüüsimiseks.
  • CV-Keskuse tööportaali andmete arendamine.
  • Indiviiditaseme andmete ühendamine Eesti Geenivaramu geeniandmetega pärilikkuse ja sotsiaal-majanduslike karakteristikute vaheliste seoste uurimiseks.
  • Linnakeskkonna sensorvõrgu poolt kogutud suurandmete tõlgendamine, analüüs ja väärtustamine.
  • Liiklusvoogude videoloendussüsteemi intensiivne kasutamine ja täiendavate andmekogude loomine.
  • Liiklusvoogude videoloendussüsteemi ja linnakeskkonna sensorvõrgu ühendamine üheks integreeritud võrgustikuks liiklusvoo parameetrite pidevaks määramiseks Tallinnas, hiljem seda kohandada ja arendada teistes linnades ja piirkondades.

IMO Teenused

Mobiiliandmetel põhinev rahvastikustatistika kaardirakendus

Kaardirakenduses on kasutatud passiivse mobiilpositsioneerimise andmeid, mis on kogutud ja […] Loe rohkem

Rändekalkulaator

Uuenduslik rändekalkulaator võimaldab hinnata rände lühi- ja pikaajaliste tööturu ja […] Loe rohkem

Rahvastiku andmebaasid

Rahvaloenduste (1989, 2000 ja 2011) harmoniseeritud andmestikke on võimalik kasutada […] Loe rohkem

Inimeste ruumilise paiknemise analüüs

Passiivse mobiilpositsioneerimise andmed ja detailsed GPS-andmed võimaldavad erinevaid rakendusuuringuid ja […] Loe rohkem

Liiklusvoogude analüüs

Mobiilsed liiklusloendusseadmed võimaldavad operatiivselt mõõta erinevaid liiklusvoogude karakteristikuid ja parameetreid, […] Loe rohkem

Majanduspoliitiliste meetmete mõjud ettevõtete tegevusedukusele

Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid uurimaks erinevate majanduspoliitiliste meetmete (maksumuudatused, toetused). Loe rohkem

Ettevõtete tegevusedukuse tegurid

Võimalik on kasutada detailseid ettevõttetaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks ettevõtete tegevusedukust mõjutavatest teguritest. Loe rohkem

Tööturu-uuringud

Võimalik on kasutada detailseid suuremahulisi indiviiditaseme ning ühendatud ettevõtete ja töötajate andmeid erinevateks rakendusuuringuteks. Loe rohkem

Lainetuse dünaamika analüüs

GPS-toega triivimispark (kavandamine, juurutamine, jälgimine, andmetöötlus), kaugtelemeetria andmete salvestamine ja hoiustamine... Loe rohkem

Viimased uudised/teatedVaata uudiste arhiivi

04. nov. 2020

Tartu Planeerimiskonverentsil räägitakse, mida „Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)" annab liikumisuuringutesse ja planeerimisel

5.novembril toimuv Tartu Planeerimiskonverents toob kokku erinevad liikuvusuuringutega seotud osapooled, […]

Loe uudist
22. mai 2020

Introducing IMO-project to BDVA

It is always a delight to visit neighbours in Latvia […]

Loe uudist
08. dets. 2019

Mobile Tartu 2020

Mobile Tartu 2020 Rahvusvaheline konverents ja doktoriseminar 29.06–1.07 2020 toimub […]

Loe uudist
Vaata uudiste arhiivi
Loe rohkem