Riigi isikupõhised e-andmed

1989., 2000. ja 2011. aasta rahva ja eluruumi loenduste, riiklike registrite ning riigi küsitlusuuringute andmed

Mobiiliandmed

Passiivse ja aktiivse mobiilpositsioneerimise teel saadud andmed, nutitelefonide abil kogutud andmed ja täiendavad küsitlusandmed

IMO ühtne kasutajaportaal

Mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik ja terviklik andmetaristu koondab erinevaid andmeid inimeste ruumilise mobiilsuse paremaks mõistmiseks

Kontekstiandmed

Teised andmestikud, mis on vajalikud lisatunnuste genereerimiseks mobiili- või riigiandmetel põhinevate või valdkonnaspetsiifiliste uuringute läbiviimiseks

Sensorandmed

Andur- ja sensorvõrkudest pärinevad andmed võimaldavad keskkonna, liiklusvoogude ja „targa linna“ seiret

Partners

Mis on Imo

Mis on IMO?

Eestis on palju häid sotsiaalteaduste andmekogusid, kuid seni ei ole neid longituudselt, geograafiliselt ja valdkondade üleselt harmoniseeritud ja integreeritud. IMO on Eesti teadustaristu teekaardi objekt, mille eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis koosneb viiest põhikomponendist.

IMO arenduste tulemusena tekib teadlastel ja riigiasutustel juurdepääs unikaalsele andmetaristule, hõlmates nii varasemalt kogutud ja avalikult kasutada olevaid andmeid kui ka uusi, täiendavaid ja varasemalt pigem piiratud ligupääsuga andmeid, mis on omavahel harmoniseeritud.

Read more

Planned infrastructure

  • Ühendatud töötajate ja tööandjate andmestiku jätkuv arendamine.
  • Eesti ja Soome indiviiditaseme andmestike ühendamine piiriüleste migratsioonivoogude analüüsimiseks.
  • CV-Keskuse tööportaali andmete arendamine.
  • Indiviiditaseme andmete ühendamine Eesti Geenivaramu geeniandmetega pärilikkuse ja sotsiaal-majanduslike karakteristikute vaheliste seoste uurimiseks.
  • Linnakeskkonna sensorvõrgu poolt kogutud suurandmete tõlgendamine, analüüs ja väärtustamine.
  • Liiklusvoogude videoloendussüsteemi intensiivne kasutamine ja täiendavate andmekogude loomine.
  • Liiklusvoogude videoloendussüsteemi ja linnakeskkonna sensorvõrgu ühendamine üheks integreeritud võrgustikuks liiklusvoo parameetrite pidevaks määramiseks Tallinnas, hiljem seda kohandada ja arendada teistes linnades ja piirkondades.
28. May 2020

Introducing IMO-project to BDVA

It is always a delight to visit neighbours in Latvia […]

Read news
22. May 2020

Introducing IMO-project to BDVA

It is always a delight to visit neighbours in Latvia […]

Read news
22. Jan 2020

Mobile Tartu 2020

Mobile Tartu 2020 International Conference and PhD Course from 29th of June to […]

Read news
View news archive
Read more