Uuenduslik rändekalkulaator võimaldab hinnata rände lühi- ja pikaajaliste tööturu ja rahvastikuarengu mõjusid. Rahvastikuprognoosid on staatilised, kuigi neid iga mõne aja tagant uuendatakse. Välja arendatav rändekalkulaator on dünaamiline instrument/töövahend, mis võimaldab kiiresti ja lihtsalt läbi mängida erinevad tööturu ja rände, aga ka sündimuse stsenaariumid ning prognoosida nende mõju tööealise rahvastiku muutusesse.

Rändekalkulaatori aluseks on koostatud rahvastikuprognoos, kuid see võimaldab kasutajal lihtsalt ja mugavalt muuta sündimuse ja rändega seotud eeldusi. Mudelis saab muuta alljärgnevaid parameetreid: sündimuse summaarne kordaja ja rändesaldo. Menüüs on veel lisavalikuid, mis täpsustuvad töö käigus. Väljundiks on rahvastiku sooline ja vanuseline koostis (sh tööealised) tulevikus vastavalt kasutaja poolt valitud eeldustele.

Sisene rakendusse

Kontakt

Tiit TammaruProfessor