Lõpuseminar

Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) lõpuseminar 17. mail 2022

IMO on mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik ja terviklik andmetaristu, mis koondab erinevaid andmeid inimeste ruumilise mobiilsuse paremaks mõistmiseks: rahvaloendused 1989-2022, registrid, mobiiliandmed, sensorite ja muud transpordiandmed. IMO raames on andmed harmoneeritud ja süstematiseeritud ning loodud avaandmeid.

IMO lõpuseminaril tutvustasid projekti partnerid Tartu ülikoolist, Tallinna ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Statistikaametist projekti käigus loodud mobiilsusega seotud andmeid, andmebaase ning teenuseid. Seminari lõpus toimus arutelu teemal, kuidas IMO andmetaristut edasi arendada.

Täiendav info: Siiri Silm (siiri.silm@ut.ee)

 

Programm

 

11:00-11:15 Tiit Tammaru (Tartu ülikool) „Avasõnad“

11:15-11:30 Frank Witlox (Genti Ülikool / Tartu Ülikool) „Beyond the data smog?“

11:30-11:45 Siiri Silm (Tartu ülikool) „IMO – mobiilsusuuringuid toetav andmetaristu“

11:45-12:00 Siiri Silm (Tartu ülikool) „Mobiiliandmetel põhinev rahvastikustatistika kaardirakendus“

12:00-12:15 Tiit Tammaru, Kadi Kalm (Tartu ülikool) „Rahvaloenduste ja registrite ruumiandmete geokodeerimine“

12:15-12:30 Anne Herm (Tallinna ülikool) „Rahvaloenduste ühtlustatud mikroandmed – rohkem võimalusi teadusanalüüsiks“

12:30-12:45 Kaja Sõstra (Statistikaamet) „Registripõhine andmestik elukoha, töökoha ja õppeasutuse vahel liikumise analüüsimiseks“

12:45-14:00 Lõunapaus

14:00-14:15  Tarmo Soomere (Tallinna Tehnikaülikool) „Kiirteed, lauluväljakud ja ühesuunalised tänavad meie meres“

14:15-14:30 Dago Antov (Tallinna Tehnikaülikool) „Liikumisandmed kui alus liikuvuse kavandamiseks“

14:30-14:45 Jaanus Kaugerand (Tallinna Tehnikaülikool) „Juhtmevabad liiklussensorid Tallinna tänavatel“

14:45-15:00  Jaan Masso (Tartu ülikool) „Ühendatud töötajate ja tööandjate andmed: võimalused mobiilsuse ja selle majanduslike mõjude uurimiseks“

15:00-15:15 Sander Salvet, Anu Masso (Tallinna Tehnikaülikool) „IMO kasutajate uuringu tulemused“ 

15:15-15:45 Arutelu “Kuidas IMO edasi arendada?”, moderaator Tiit Tammaru, arutlejad: Allan Puur, Dago Antov, Jaan Masso, Kaja Sõstra, Siiri Silm

15:45-16:00 Tiit Tammaru (Tartu ülikool) „Lõppsõnad“

Loe rohkem